5 ელემენტარული ამოცანა, რომლის ამოხსნაც მხოლოდ ლოგიკურ ადამიანებს შეუძლიათ! (10 ფოტო)

0
79

1. რას  უდრის  ტოლობა?

2. რამდენი  სამკუთხედია  სურათზე?

3. იპოვეთ  2  ერნაირი ს აგანი  10  წამში

4. რომელი  რიცხვია  გამოტოვებული?

5. იპოვეთ  7  განსხვავება  10  წამში

პასუხები

1.

2.

3.

4.

5.

LEAVE A REPLY