მინუს 5 კიოლრგმაი 7 დღეში. უარმვაი ადმააიინთსივს საცოენბო დიეტა!

0
3181

მინუს 5 კიოლრგმაი 7 დღეში. უარმვაი ადმააიინთსივს საცოენბო დიეტა!
1474808264_img_6083
ამ გაასცორაი დიეტის ეფქეუტორბა გაპნრიბობელუია იმ ფატქთი, რომ თქვენ ხაჯრვათ გაიცელიბთ მეტ ენრეიგას სავკბეის გაადუმაშევიბასს, ვიდრე იღებთ ჭამის დროს. თუ თქვენი სუვრლიი ხამნკოლე დროში ზემდტეი კიოლრგმაბესიაგნ გაათივუსლფბეაა, მაშინ კვების ეს რაიცნოი სწორედ თქევთნივასა შემქინილ.

თქვენ არ შეაგუწეხბთ შიშმლიის გასუძაილსი განცდა ამ დიეტის დაცვის დროს, რადგან დღის გამნვაოლაბში შეიგლძაით დიდი რადონებოით მირივთათ ქვემოთ ჩაომვთილლი პრდოქუეტიბ.

საუკათრი თავის ფიიზუკარდ დავტრივთა დიეტის ეფქეუტორაბს რადმნეეჯმრე გარზიდს. ჩვენ არ ვგლუსიმხბოთ ყოევდლიღრუად სპრო-ტადბრზაში სირალუს და რთული ვაჯრშიბეის შერსლუბესა, სამკრასიი ყოევდლიღრუად 1 საათით სუფთა ჰაერზე ფეხით ან ვეოლისეპიდთ სერიონაბ. გარდა იმისა, რომ კვების ეს გეგმა ზემდტეი კიოლრგმაბესია და ცხმიბეის მოოშერაბში დაეგმხრაბეთა, თქვენ გაუიჯმბოსებეთ ორაგინმზის საერთო ჯამნთრლებოსა.

როგორ გათვვასიფუდლეთ ჭაბროწინნაბოსიაგნ 1 კვრიშაი

პივრლეი დღე – ხილის დღე

მირივთით დღის გამნვაოლაბში ნეიბმსეირი სახის ხილი, გარდა ბაანინას. სააზთმრო – პრდოქუიტ, როემილც წონის დალკბეშაი გვწიოყბს ხელს.

მეორე დღე – ბოტსენლუის დღე

მირივთით ნეიბმსეირი სახის ნედლი ან ორქთზლე მოახშრლუი ბოტსენლუი, გარდა ლოიბსოა და სიიმდნსია. ამ დღეს თქვენ შეიგლძაით მირივთათ ღუემშლი გაომცმვხრაი რადმნემიე კატრფოლიი მცრიოეედნ კაართქან ერთად.

მესამე დღე – ბოტსენლუს + ხილი

განიბევიერთ საუკათრი თავი ნეიბმსეირი სახის ბოტსენლუთია და ხილით მთელი დღის გამნვაოლაბიშ. მომააზედთ ბოტსენლუის სალათი და შეზავაეთ ის ლიომინს წვნეთია და ცხარე წიაწიკთ.

მეოთხე დღე – ბანანს + იოუგტრი

მეოთხე დღეს თქვენ შეიგლძაით ბაანინს მითრემავ, რადგან თქვენი ორაგინმზი დაამეტიბთ მიენარელბს საიჭორბეს, ეს ხილი კი გადმდიერუბილა კაილმუთი. დღის გამნვაოლაბში თქვენ შეიგლძაით მირივთათ 8 ბაანინ, 8 ჭიქა უცხიმო რძე და მცრიოეედნი უცხიმო იოუგტრი.

მეხუთე დღე – ქათამს + პოიმოდრი

მთელი დღის გამნვაოლაბში თქვენი კვების რაიცნოი უნდა შეგდბედოეს ქათმის მოახშრლუი ხოცრსიაგნ და პოიმვდირგსნა. სუვრლისიმაბერ, ქათმის ხორცი შეიგლძაით ჩანაცალვოთ ინადრუის ხოცრთი. არ დააგივყწედთ ყოევდლიღრუად დიდი რადონებოით წყლის მიეღაბ, რათა გაწიიმდნოთ ორაგინმზი დარგვობელუი მაირელიბგსნა.

მექესვე დღე – ქათამს + ბოტსენლუი

მირივთით მთელი დღის გამნვაოლაბში ქათმის მოახშრლუი ხორცი და ნეიბმსეირი სახის ბოტსენლუი, გარდა კატრფოლისია და ლოიბსოა.

მევშდიე დღე – სუპის დღე

მომააზედთ სუპი შედმგეი პრდოქუეტიბგსნა: 2 დიდი თავი ხახვი, 1 ყააბიყ, 1 ბუგლრალუი წიაწაკ, პოიმოდირ, ნიხარუი და სხავადხსვა მწავინელიბ. მიეღუბლი სუპი მირივთით მთელი დღის გამნვაოლაბიშ.

დაცივაით კვების ეს რაიცნოი 1 კვირის გამნვაოლაბში და თქვენ ზემდტეი კიოლრგმაბესიაგნ გაათივუსლფედიბთ. როგორც უკვე გიხთრათი, ეს დიეტა არ ავნებს თქვენს ჯამნთრლებოსა.

LEAVE A REPLY