მათემატიკური ამოცანა ,რომელიც 1000დან ერთს შეუძლია ამოხნსას… ჯერ დაწერეთ ციფრი და მერე ნახეთ

მათემატიკური ამოცანა ,რომელიც 1000დან ერთს შეუძლია ამოხნსას... ჯერ დაწერეთ ციფრი და მერე ნახეთ

1 + 4 = 5
5 + 2 + 5 = 12
12 + 3 + 6 = 21

21 + 8 + 11 = 40

1 + (4 × 1) = 5
2 + (5 × 2) = 12
3 + (6 × 3) = 21

8 + (8 × 11) = 96

LEAVE A REPLY