ის დღეში 3 ფინჯან ყავას მირიმთვეად. ის, რაც მის მკერდს დამერაათ, შოკში ჩააგდგბეთ!

0
1274

ის დღეში 3 ფინჯან ყავას მირიმთვეად. ის, რაც მის მკერდს დამერაათ, შოკში ჩააგდგბეთ!

1464969649_thumb-600x315
შვედი მენცეიერიბს უალხსემა კველევმბა აჩევან, რომ რეუგალურალდ ყავის მითრემივთ მკერდი ზომა სარგნძბოალდ მცრიედაბ. მათ ჩატარაეს ექპსრემინეიტ, როემშლიც 300-ზე მეტმა ქაბლტანომა მიიღო მოანიწელბოა.

ამ ქაბლტანობეს ყოევდლიღრუად 3 ფიჯნნაი ყავის მითრემვა ევლაბედოთა. ხამნკოლე დროში მათი მკრეიდს ზომა 17%_ით შეცმრიად, ხოლო იმ ქაბლტანობეის მკრეიდს ზომა, როლმბეიც ამ სამსლეის მიმართ გუგლირელბი არიან, უცლვლეი დარჩა.

რატომ მცრიედბა მკრეიდს ზომა?

ამ უსაიომნვო მოლვნეის გაომწმევვ მიზეზს ყავაში შეამავლი ნითვეიერებბი წამრაოგდნეს, როემთლაც უაყრფოთიი გალვნეა აქვს ქალის ჰომრნობეეზ. უარმვაი ქაბლტანოსივთის სავყრალეი ეს სამსლეი ანლებეს მეატობილმზს, რის გამოც ორაგინმზში გაომუმაშდვბეა ნალკბეი რადონებოით ესრტგონეი.

ყავის მოვყრალუბეო, ბოოლდმე ნუ გაადწირუვათ იმდებეს, რადგან ყავის სივყრალუს ერთი დიდი პლიუსი აქვს: რაც უფრო პაატარა მკრეიდ, მით ნალკბეია მკრეიდს სისმვიინს გავნთირაბეის რისკი.

უარმვაი მენცეირი საუკათრი კველივს ობეიტქად სწორედ ყავას ირეჩსვ. არც თუ ისე დიდი ხნის წინ ესაპენმლა მენცეიერმბა დამაკტცისე, რომ ყავის ნეიბმსეირ აპრატაში წამრუოგდნეალდ დიდი რადონებოით მავნე ბატქრეეიბი ბიანრდბოს.

რაც შეხებეათ ამრეკიელ მენცეიერსბ, მათი მტიკეციბთ, ის ადმააიენიბ, როლმბეიც ყავის სივყრალუით გაომრიეჩივნა, ნალკბეად არიან მირდკელიბეი სუციდისიეკნ.

თუ თქვენ ეს ინოფმრცაია სანიეტეროსდ და საასგრბეოლდ მიგანჩაით, აუიცელლბად გაზუაიერთ ის მეოგრბბეს. გიუსვრბეთ ჯამნთრლებოსა!

LEAVE A REPLY