თუ თქვენ აღეგინნშბეათ ეს სიპმოტემიბ, თქვენ ჰომრნოლარუი დიბსლანასი გაქვთ, აქვე გთვაზაბოთ მოვგრაბეის გზებს

0
1319

თუ თქვენ აღეგინნშბეათ ეს სიპმოტემიბ, თქვენ ჰომრნოლარუი დიბსლანასი გაქვთ, აქვე გთვაზაბოთ მოვგრაბეის გზებს

ჰომრნობეი ქიიმრუი ნითვეიერებიბა, როლმბეასც წამრაოგდნეს ენოდრკნილუი სიტსმეა. ყოველი ჰომრნოი არგელურიბეს კოკნერუტლი ორაგონს ფუქნიცნორიბესა.

ჰომრნოლარუი დიბსლანასი ქაელშბი, უმტესეიწალდ გაომვწუეილა ორი ჰომრნოსიგაან – ესრტგონესია და პრგოსეეტორინასაგნ.

მიეზეზბი ამ დიბსლანაისსა შეძიელბა დაიყოს ორ ძიირათდ ჯგფუდა:
შიდა, ანუ ფსქილოგოუირი
გარე, ანუ ფიიზლოგოუირი

ფსქილოგოუირი ფატქრობეი:

ეს არის რერპდოქუიცლუი ციკლის ცვლა. ნომრლარუი მესნრტაუულრი ციკლის დროს, პივრლეი 10-12 დღის გამნვაოლაბში მხოლოდ ესრტგონეი გაომყიფოა, შემდეგ ოვლუცაიის პეირდოში ორაგინმზი აგაზნვის სინგლას და იწყებს გაომოყაფს პრგოსეეტორინს, როემილც აღდაეგნს წოანწსრობოას ორაგინმზიშ. თუ ეს ასეა, მაშინ ჰომრნოლარუი დიბსლანაისს პრბოელმა არ არესობსბ.

მარგმა, ხშირად გვვხედბა სიუტცაეიბი სადაც პრგოსეეტორნი არ არის იმ რადონებოით გაომოყიფლი როემილც ორუსოლიბს და ფეტრლირუბოის ხაირხსს შესებამაბეა, ანუ ოვლუცაიის პეირდოი არ დგება.

ფიიზლოგოუირი ფატქრობეი:

გარე ფატქრობეი, როლმბეიც გალვნეას ახედენნ ჰომრნოლაურ დიბსლანაზსე არის შედმგეი:
ქსნეეოტსორეგენიბ, როლმბეიც მრვაალადა სანპბეიშ, კომსტეკიურ საუშლაბებეიშ, დედორონაეტშბი და ა.შ.
პაისრუი ცხვოერიბს წესი
მეკმივრდოეიბთი გეენიტუკრი ფატქროი
ჭაბროწინნაბოა
ფაირსიბერი ჯიკრლვბეის პრბოელემბი
მკცაირ, დააბცლიხიმნაი დიტებეი
ქოელტსრენიის ჭარბი დოზა
ალოკოჰილს მომხრაბეა
კოტნარეცტპვიბეი

ჰომრნოლარუი დიბსლანაისს სიპმოტემიბ:

თუ ვაარდუბოთ, რომ გაქვთ ჰომრნოლარუი დიბსლანაის, გაკათეეთ ეს მატრვიი ტესტი:

მაქვს პიე–მსეი
ყოევთლივრუად გავნციდი წონაში დალკბე-აომამეტაბს
ვერ ვარსლუებ ყოევდლიღურ დააველებბს
გაომიმეყენიბა ჩაასვხის საიწანღადმგეო აბები
ვარ უნყაფოო
მაქვს წიანემტსურლარუი პეირდოი (სჭაემთლან მიამთრბეშაი)
მაქვს ზურგის ტკვილიი
ვარ დერპსეუილი
მაქვს მკრეიდს ტკვილიი
მაქვს ხაისთაის ცვილელებბი
მაქვს შეუშეპაბ, წყლის შეაკევბა
მაქვს თავის ტკვილიბეი
თავს ვგძრონბ მძიმედ
მაქვს ოჯახის ისოტირა მკრეიდს კიბოსი
მაქვს ღამით ოფილნაბოა
მაქვს უძლიბოა
დაკვრაგე სექსის სუვრლიი
მაქვს კოცნნერტცაიის პრბოელმა

გაიგე პაუსიხ:

0 – 9 – შეასლძოა იყოს უმინვშენლო ჰომრნოლარუი დიბსლანასი

10 – 14 – შეძიელბა იყოს ჰომრნოლარუი დიბსლანასი

15 ან მეტი – შეძიელბა იყოს სეირზოლუი და საშიში ჰომრნოლარუი დიბსლანასი

ჰომრნოლარუი დიბსლანაისს დიგაონტსკია:

თქვენ უნდა ესუტრმოთ ენოდრკნილოგოს, როემილც სპცეაიულრ ტეტსრიბეას ჩაიგატერბთ ჰომრნოლაურ დიბსლანაზსე. სიხსილს და შარდის ანლაზიბეის მევშოეიბთ დგნიედბა დაღრევევიბს სიძმფაერ.

თეარიპა:

თუ თქვენ გაგნსეზავღერაბთ დეიფიცტი ან მოამეტუბლი ჰომრნოლარუი ცვლა იწყება თეარიპა.

გარდა მეიდაკემტნზორუი მკრუანოლიბსა აუიცელებილა ცხვოერიბს სტილის შევცალ.

მიაზშნწენოლიია გარზიდლი ფიიზუკრი აქიტოვაბ, სტერისს თაივდიან აცლიბეა. კოტრზილოის დონის შეცმრიბეა და ა.შ.

საათანდო დიეტა

აუიცელებილა 10 დღიანი დეოტსქის პრგოარამ, როემილც გამწნედს ღვიძლს და თიკრემელსბ, რათა არ მოხდეს ორაგინმზში წყლის შეაკევბა და გაომედნვოს შლკაბეი.

LEAVE A REPLY